การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง: 5 ทักษะชีวิตที่สำคัญ

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

คนที่ปรับตัวสามารถจัดระเบียบความคิดของตนในรูปแบบที่สร้างการกระทำที่เหมาะสมและเป็นบวก ความสามารถในการปรับตัวเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแต่ละบุคคลและสถานการณ์ของพวกเขา

พฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนได้นั้นขึ้นอยู่กับอายุซึ่งทำให้เราสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรายังสามารถนึกถึงพฤติกรรมการปรับตัวซึ่งเป็นทักษะที่ทำให้เรายืดหยุ่นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตส่วนตัวหรืออาชีพของเรา

ถ้าเราปรับตัวเราจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือการกระทำที่ไม่เป็นแบบแผนในรูปแบบสร้างสรรค์หรือสร้างสรรค์ บุคคลที่ปรับตัวสามารถพลิกความคิดในทิศทางใหม่ ๆ และเลือกตามผลที่ต้องการได้ เขาหรือเธอสามารถเปลี่ยนแปลงได้รู้ว่าเป็นชุดของใบเรือที่มีความสำคัญไม่ใช่ทิศทางของลม

พิจารณาทักษะชีวิต 5 แบบสำหรับการจัดการกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตประจำวัน

1 หยุดและคิดที่จะหลีกเลี่ยงการตีความผิด ให้เวลากับตัวเองในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียด ดูการกระทำและสถานการณ์ต่างๆจากมุมมองและมุมมองต่างๆเพื่อให้เข้าใจอย่างถูกต้องว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้ามีคนเกี่ยวข้องแจ้งความกังวลของคุณและถามคำถามเพื่อรับข้อมูลที่อาจไม่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเลือกข้อมูลได้

2 คิดในระยะยาว ถามตัวเองว่า "จะทำอย่างไรถ้า?" คำถาม คิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการรับมือกับสถานการณ์ด้วยวิธีต่างๆ ถามว่า "ฉันจะสูญเสียอะไร?" และ "สิ่งที่ฉันจะได้รับ?" "ทางเลือกนี้จะส่งผลต่อครอบครัวเพื่อนฝูงตนเองและอนาคตที่ดีได้อย่างไร?"

3 เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงคือความคงที่ในชีวิตของทุกคน ทักษะที่จำเป็นในการตอบสนองความต้องการต่างๆจะเปลี่ยนผ่านทุกขั้นตอนของชีวิต เราจะยังคงต้องการความรู้ที่ได้รับการปรับปรุงในด้านต่างๆเช่นการดูแลตนเองความสัมพันธ์การเลี้ยงดูและการเงิน

4 มองไปที่ใต้พื้นผิว ยินดีต้อนรับสู่ความท้าทาย ทุกสถานการณ์ที่ท้าทายนำโอกาสที่จะเติบโตฉลาดและมีฝีมือมากขึ้น บางคนมีประสบความสำเร็จในการจัดการกับสถานการณ์เดียวกัน แม้สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะส่งผลร้ายแรงที่สุดในหมู่พวกเขาเมล็ดของพระพรใหม่ บรรดาผู้ที่ค้นหาพระพรเหล่านี้จะได้พบพวกเขาในที่สุด

5 ให้ความสำคัญกับค่านิยมของคุณ: หลักการที่จะแนะนำการกระทำของคุณ จากนั้นมองไปที่ความต้องการของคุณ: สิ่งเหล่านั้นที่ต้องได้รับการปฏิบัติด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับค่านิยมของคุณ ถามตัวเองคำถามนี้: "ปฏิกิริยาของฉันเป็นความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลในลักษณะที่มีสุขภาพดีหรือเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์สำหรับปัญหาอื่น ๆ หรือไม่" แล้วถามว่า "การเลือกปฏิบัติของฉันสอดคล้องกับค่านิยมหลักของฉันหรือไม่"

การคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับทักษะเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าของฉันหลายคนตัดสินใจเลือกในสถานการณ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนและแก้ปัญหา พวกเขายังสามารถช่วยคุณ ขอให้ทุกความท้าทายใหม่ ๆ ทำให้คุณมีความชาญฉลาดมีทักษะความสามารถปรับตัวและรักมากขึ้นในวันนี้และในอนาคต

Source by Steve Brunkhorst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *