การหาจุดแข็งเพื่อชีวิตอย่างเต็มที่

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

หากปราศจากแนวทางของพระเจ้าการตอบสนองต่อความทุกข์ทรมานของเราก็เป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์ที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เราล่มสลายไปทั่วโลกซึ่งทั้งๆที่สงสัยว่ายาเสพติดและการค้นพบทางการแพทย์ความทุกข์ทรมานจะทวีความรุนแรงมากขึ้น สำหรับความทุกข์ทรมานทั้งหมดเรารู้ว่าไม่ใช่ทางกายภาพ วันนี้ยิ่งกว่าที่เคยเราจำเป็นต้องค้นหาความเข้มแข็งในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

ความเจ็บปวดส่วนบุคคลได้เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่เริ่มต้นของมนุษยชาติอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสงครามและโรคต่างๆในอดีตก็ไม่เคยมีมาก่อน เวลาที่กระจกบนโลกสะท้อนถึงความสิ้นหวังอย่างมาก คนกำลังเปลี่ยน (ในทางที่ผิด) ไม่มีความรักวัตถุนิยมอยู่ที่จุดสูงสุดของความจริงก็คือช้ากลายเป็นสิ่งที่คนต่างด้าวและบางครั้งคนชอบที่จะได้ยินความเท็จมากกว่าความจริง! ไม่มีอะไรที่ดูเหมือนจะพอใจ ไม่ใช่การเมืองไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่การครอบครองเนื้อหา ฉันเคยเห็นคนรวยหลายคนที่มีคืนนอนไม่หลับ … และคุณอาจสงสัยว่าสิ่งที่พวกเขาขาดไปในขณะที่พวกเขาดูเหมือนจะมีทุกสิ่งทุกอย่าง

ขณะที่ผู้ชายและผู้หญิงพยายามที่จะหาอิสรภาพทางจิตวิญญาณ (ความเป็นอิสระจากพระเจ้า) พวกเขาได้สูญเสียความรู้สึก วัตถุประสงค์ในชีวิต ความคุ้มค่าของบุคลิกภาพของมนุษย์มักเทียบเท่ากับสิ่งที่เราทำเพื่อหาเลี้ยงชีพการยึดครองของบุคคล standings ชุมชนหรือบัญชีธนาคาร … ตื้นอย่างไร! ศักดิ์ศรีของมนุษย์มีค่ามากเกินกว่าที่อื่นและความหลากหลายในมนุษยชาติเป็นของขวัญที่แสดงให้เราเห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต

ในขณะที่ความทุกข์ทรมานของแต่ละบุคคลไม่มีการพักผ่อนและความทุกข์ทรมานโดยรวมยังคงมีผู้ที่มี พบที่หลบภัยในท่ามกลางของเศษหินหรืออิฐ ความแตกต่างระหว่างหญิงอัมพาตกับยิ้มที่ไฟขึ้นห้องและเศรษฐีที่มีความปรารถนาฆ่าตัวตาย? หรือว่าอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งยอมรับและรักษาความสมดุลระหว่างช่วงเวลาที่เจ็บปวดและอีกฝ่ายกลายเป็นคนโศกเศร้าด้วยตัวเอง

ในฐานะที่มนุษยชาติเห็นว่ามันเป็นภาพสะท้อน เรา – หรือในตัวเรา อาจเป็นความทุกข์ทรมานส่วนตัวหรือช่วยแบกรับภาระของผู้อื่น

เราสามารถตอบสนองกับความขมขื่นเพราะบางคนยอมรับหรือรับความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเงื่อนไขที่มาพร้อมกับชีวิตในโลกนี้ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์ทรมาน แต่เราสามารถกำหนดคำตอบของเราได้

บทความนี้จะไม่นำเสนอแนวทางในการจัดการกับความท้าทายและความเจ็บปวดในชีวิต แต่ให้อาหารสำหรับความคิด สันติภาพจะไม่สามารถพบได้จากภายนอก – ไม่ใช่ในแกดเจ็ตรถยนต์เงินหรือไลฟ์สไตล์ แต่ลึก ๆ ภายในตัวคุณ เรียนรู้ที่จะใช้ช่วงเวลาที่เงียบสงบที่คุณไปลึกกับตัวเองและหาผู้ที่คุณเป็นจริง ยังสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าไม่อาจถูกแทนที่ได้ในชีวิตของคุณ

นี่เป็นคำอธิษฐานของฉันที่ว่าเสียงหลายเสียงจากใจที่ทุกข์ยากอาจพบสันติสุขในโลกแห่งความเจ็บปวดและความหวังในท่ามกลางสถานการณ์ที่สิ้นหวัง

Source by Eric Kimaita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *