Rungwe เป็นช้างลูกคนแรกที่เกิดจากการผสมเทียมในประเทศฝรั่งเศส …

Rungwe เป็นช้างลูกคนแรกที่เกิดจากการผสมเทียมในประเทศฝรั่งเศสและใช้ก้าวแรกของเธอในระยะยาว – ไม่เลวสำหรับเด็กแรกเกิด!

SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *