Margay (Leopardus wiedii) เป็นแมวด่างเล็ก (ถึง 9 ปอนด์) ที่ roams th …

Margay (Leopardus wiedii) เป็นแมวตัวเล็ก (ถึง 9 ปอนด์) ที่เดินเตร่ป่าฝนจากเม็กซิโกไปยังอาร์เจนตินา นักปีนเขาเก่งเป็นหนึ่งในแมวสองสายพันธุ์ที่มีความยืดหยุ่นในข้อเท้าที่จำเป็นในการปีนขึ้นไปบนหัวต้นไม้ (อีกคนหนึ่งเป็นเสือดาวที่มีเมฆ)

SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *