เด็กสาววัย Orangutan อยู่กับแม่ของพวกเขานานกว่าลิงที่ดีอื่น ๆ หญิง …

ลิงอุรังอุตังอยู่กับแม่ของพวกเขานานกว่าลิงชนิดอื่น ๆ โดยปกติแล้วตัวเมียไม่ได้ให้กำเนิดเมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นโดยเฉลี่ยประมาณแปดปีทุกครั้ง เด็กอาจจะพยาบาลจนถึงหกปีและหนุ่มจะอยู่กับมารดาของพวกเขาจนกว่าทารกแรกเกิดจะเกิด; ดังนั้นลิงอุรังอุตังหนุ่มมักอยู่ระหว่างอายุ 8 ถึง 10 ขวบเมื่อพวกเขาออกจากแม่ มารดามีความรักและทุ่มเทมาก กอด, การทำความสะอาดและการพยาบาลลูกหลานของพวกเขา 135775009

SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *