สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เคยสร้างมนุษย์เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุด จากทั้งครอบครัว …

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เคยสร้างมนุษย์เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุด จากทั้งครอบครัวเขาเป็นคนเดียวที่มีความอาฆาตพยาบาท เขาเป็นสัตว์ตัวเดียวที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดในการเล่นกีฬารู้ว่ามันเป็นความเจ็บปวด ~ Mark Twain

SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *