ลิงชิมแปนซีที่ไม่มั่นคงจะก้าวห่างจากแม่ของเขาที่สวนสัตว์ – ภาพโดย Ko …

ลิงชิมแปนซีที่ไม่เสถียรจะก้าวออกไปจากแม่ของเขาที่สวนสัตว์ – ภาพโดย Konrad Wothe

SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *