นี่คือสัตว์ที่เป็นนักล่าชั้นนำ แต่เนื่องจากการขยายตัวของมนุษย์ … เราฮา …

นี่คือสัตว์ที่เป็นนักล่าชั้นนำ แต่เนื่องจากการขยายตัวของมนุษย์ … เรามีทั้งหมด แต่ทำลายพวกเขา จาก 8 ชนิดที่เคยเป็นมีเพียง 5 ตัวอยู่ในขณะนี้และเราจะสูญเสียมากขึ้นในอีกสองสามปี ช่วยพวกเขาอย่างใด … โปรด! ได้รับการต่อสู้หมายเลขหนึ่งของฉันในชีวิต … ประหยัดเสือโคร่ง!

SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *