"ทันเดอร์เป็นเพียงเสียงกีบม้าของม้าในเพลตที่ดีกว่านี้ …

"Thunder เป็นเพียงเสียงกีบม้าของม้าในสถานที่ที่ดีขึ้น"

SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *