ช้างสีชมพู DO exist !!! ในขณะที่ภาวะเม็ดเลือดแดงทำให้เกิดสีชมพู fella นี้เป็นเหมือน …

ช้างสีชมพูอยู่ !!! ในขณะที่ภาวะเม็ดเลือดแดงทำให้เกิดสีชมพู สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้น่าจะเป็นช้างแอฟริกาแอลบิโน ตาสว่างมากเป็นป้ายบอกทาง

SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *