ฉันจะไม่ปล่อยให้คุณเป็นเด็กกำพร้า ฉันจะกลับมาหาคุณ ยังน้อยและโลกไม่เห็นฉัน …

ฉันจะไม่ปล่อยให้คุณเป็นเด็กกำพร้า ฉันจะกลับมาหาคุณ ยังน้อยและโลกจะไม่เห็นฉันอีก แต่เจ้าจะได้เห็นเราเพราะเรามีชีวิตและเจ้าจะมีชีวิตอยู่ ในวันนั้นพวกท่านจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาของเราและในหมู่พวกท่านในพวกเราและเราอยู่ในหมู่พวกท่าน ยอห์น 14: 18-19

SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *