ครึ่งหนึ่งของโลกที่เหลือภูเขากอริลล่าที่เหลืออยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้พบได้ใน …

ครึ่งหนึ่งของภูเขาที่เหลืออยู่ของโลกที่เหลืออยู่บนดาวเคราะห์ที่พบในภูเขาไฟ Virunga ของยูกันดารวันดาและคองโกและป่าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ใน Bwindi Uganda ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก #Gorilla #TOMSAnimalInitiative

SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *