ข้อความที่ตัดตอนมาจาก "Into the Wild" โดย Jon Krakauer ฉันรักการเขียนของเขา … เขาขัดเกลา …

ข้อความที่ตัดตอนมาจาก "Into the Wild" โดยจอน Krakauer ฉันรักการเขียนของเขา … เขาท้าทายระบบความเชื่อมากมายของเราที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ นักคิดที่แท้จริงและนักเขียนกล้าหาญ!

SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *