กบที่เล็กที่สุดในโลก ขนาดของกบโดยเฉลี่ยแล้วกบนี้น้อยที่สุด

กบที่เล็กที่สุดในโลก ขนาดของกบโดยเฉลี่ยแล้วกบนี้เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่สุดที่มีกระดูกสันหลัง

SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *